Jak działa firma VitaOzon?

Problemy zdrowotne członków rodziny jednego z przedstawiciela firmy dały początki kabinom sauno-parowym z wykorzystaniem technologii ozonowej. Ograniczenia spowodowane problemami skórnymi nie pozwalały na korzystanie z wysokotemperaturowej tradycyjnej sauny. Głębokie oczyszczenie skóry stało się podstawą do stworzenia pojedynczej kabiny, która mogłaby być dostosowana do indywidualnych potrzeb.

Wspólne zainteresowanie niesienia pomocy potrzebującym przyciągnęło grupę ludzi, którzy wspomogli twórcze podejście, kreatywność i nieszablonowy sposób myślenia.

Próby i doświadczenia nad konstrukcją kabiny z wykorzystaniem ciepła, pary wodnej oraz ozonu trwały około 10 lat. Bardzo żmudna i kosztowna praca pozwoliła dotrwać tylko dwóm pionierom, którzy zapoczątkowali fundament firmy VitaOzon.

Przełom nastąpił w roku 2016. Kabina sauny ozonowej uzyskała wówczas certyfikaty pozwalające na jej dystrybucję. Zainteresowanie podczas prezentacji urządzenia w 2017-2018 roku było duże. Rozmowy przeprowadzane z lekarzami, rehabilantami, dermatologami i samymi użytkownikami przyniosły nowe rozwiązania w obsłudze, profilu kabiny i jej możliwości szerokiego zastosowania.

W latach 2019-2020 firma VitaOzon osiągnęła cel jakim było stworzenie wielofunkcyjnej kabiny cieplno-parowej z użyciem ozonu w terapiach i do sterylizacji.

Maksymalna dbałość o przebieg procesu produkcyjnego (do tej pory kabina jest wyrobem nieprzemysłowym, wytwarzanym własnoręcznie) połączonego z nieustannym poszukiwaniem innowacji, pozostając w stałym kontakcie z odbiorcami, pozwala nam stworzyć produkt najwyższej jakości.

Działalność produkcyjna odbywa się obecnie w Turcji, pod nadzorem jednego z założycieli firmy VitaOzon, a kontrola jakości, przygotowanie do eksploatacji i sprzedaży odbywa się w Niemczech, pod opieką drugiego założyciela Firmy.

Dla lepszej komunikacji z potencjalnym klientem otworzyliśmy w lipcu 2020 roku punkt prezentacji i sprzedaży w Ulm 89077 Gemeindeplatz 1. Umożliwiło to zapoznanie się z naszymi produktami i ich wypróbowanie.

Obecnie udostępniamy również osobom prywatnym możliwość korzystania z kabin w celach rożnej rehabilitacji.    Mając na uwadze osoby z niepełnosprawnością staramy się jak naj lepiej dopasować nasze kabiny do ich ograniczeń.

Obecnie prowadzimy rozmowy z rożnymi instytucjami, o przeprowadzenie badań w celu wykorzystania naszych kabin w rehabilitacji dzieci i nie tylko.


Jesteśmy w stanie dopasować wymogi do potrzeb. Każdego zainteresowanego zapraszamy do współpracy!

CHĘĆ NIESIENIA POMOCY JEST NASZYM WSPOLNYM CELEM!